Zmiany w limicie 30-krotności na rok 2021- informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniu (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1061) ogłosiła, że w 2021 r. zwiększony zostanie limit ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. limit 30-krotności.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwiększeniu ulega kwota ograniczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wyniesie w 2021 roku 157 770 zł, powyższe wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5 259 zł.

INFORMACJA PRAWNA PDF