Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

Opublikowane w Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających

Z przyjemnością informujemy, że w sprzedaży pojawiła się już wydana nakładem wydawnictwa ODDK publikacja pt. Pracownicze Plany Kapitałowe. Praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających, przygotowana przez dr Marcina Wojewódkę, dr Antoniego Kolka oraz Oskara Sobolewskiego.

Od 1 stycznia 2019 r. obowiązuje ustawa z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. poz. 2215). Wprowadziła ona nowy, niezależny od ZUS, program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania. Jest to system dobrowolny dla osób zatrudnionych, ale obowiązkowy dla pracodawców, którzy zostali obarczeni szeregiem ważnych i trudnych obowiązków.

W poradniku przestawiono kompleksowo wszystkie aspekty związane z funkcjonowaniem pracowniczych planów kapitałowych, w tym m.in.:

1) główne założenia PPK z omówieniem szczególnej roli podmiotu zatrudniającego;

2) aspekty praktyczne założenia i prowadzenia PPK w firmie, w tym:

  • obowiązki administracyjne podmiotu zatrudniającego.
  • etapy wyboru usługodawcy PPK,
  • treść i charakter umowy o zarządzanie PPK,
  • zawartość umowy o prowadzenie PPK,
  • komunikacja i współpraca z reprezentacją pracowników,
  • sankcje dla podmiotów zatrudniających;

3) zasady finansowania PPK i polityka inwestycyjna, w tym:

  • wysokość i zasady finansowania wpłaty podstawowej i wpłaty dodatkowej,
  • dopłaty ze środków publicznych,
  • bezpieczeństwo środków i odpowiedzialność podmiotów zatrudniających;

4) warunki wykorzystania oszczędności zgromadzonych w PPK;
5) dobre praktyki we wdrażaniu i obsłudze PPK; 
6) omówienie różnic pomiędzy pracowniczymi planami kapitałowymi (PPK) a pracowniczymi programami emerytalnymi (PPE). 

Celem publikacji jest ułatwienie poruszania się w nowym porządku prawnym oraz bezpieczne posługiwanie się kategoriami wprowadzanymi przez ustawę o PPK. Komentarzom do poszczególnych zagadnień towarzyszą praktyczne wyjaśnienia i przykłady objaśniające stosowanie nowych regulacji.

Zakup publikacji możliwy jest na stronie wydawnictwa