Antoni Kolek

Of counsel w Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp.k. Prezes Zarządu Instytutu Emerytalnego Sp. z o.o. Doktor nauk społecznych. Pracownik naukowy realizujący działalność dydaktyczną.

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z ubezpieczeniami społecznymi. Posiada doświadczenie w zarządzaniu w administracji publicznej. Pełnił funkcję Dyrektora Gabinetu Prezesa ZUS, realizując projekty kadrowe i restrukturyzacyjne. W 2016 roku był koordynatorem Przeglądu systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności.

Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych i analiz. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i opracowań poświęconych zagadnieniom ubezpieczeń społecznych, rynku pracy oraz rozwoju społeczno-gospodarczego. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, posiadający bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Ideoria Sp. z o.o. oraz Portalem kadrowym.

Autor monografii „Rola Międzynarodowej Organizacji Pracy i Banku Światowego w kształtowaniu systemów emerytalnych w państwach Europy Środkowo-Wschodniej po 1989 roku” (Warszawa 2014).

Współautor publikacji:

  • Jak prowadzić PPK. 50 porad dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach (Wiedza i praktyka 2019)
  • System emerytalny 2020 (Infor 2019)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
  • PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
  • Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019)
  • Metodologia badań nauk o polityce publicznej w obszarze zabezpieczenia społecznego (Warszawa 2016)