dr Marcin Wojewódka

Radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

W latach 2016-2017 Członek Zarządu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, nadzorujący Pion Administracji i Zamówień Publicznych. Członek Stowarzyszenia Prawa Pracy.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studiów Podyplomowych Psychologia Zarządzania Personelem. W grudniu 2011 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych (praca doktorska pt. „Pracownicze program emerytalne, jako forma dodatkowego zabezpieczenia na starość w Polsce. Ocena funkcjonowania”).

Posiada ponad 15-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie prawa pracy i świadczeń pracowniczych. Doradzał kilkudziesięciu pracodawcom w Polsce w zakresie prawa pracy oraz świadczeń pracowniczych. Od 2000 roku współtworzył kilkadziesiąt Pracowniczych Programów Emerytalnych we wszystkich formach.

Autor publikacji Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych. Komentarz (C.H. Beck 2019).  Współautor publikacji Pracownicze Programy Emerytalne. Komentarz (C.H. Beck 2005), Informowanie pracowników i przeprowadzanie z nimi konsultacji. Komentarz (C.H. Beck 2007) oraz Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor Biznes 2019). Autor licznych artykułów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Dr Marcin Wojewódka został wyróżniony w rankingu The Legal 500 EMEA 2019, otrzymując tytuł leading individuals.