Oskar Sobolewski

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Autor licznych publikacji dotyczących zagadnień systemu emerytalnego, aktywny komentator prasowy. Doktorant Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Autor pierwszej pracy magisterskiej o Pracowniczych Planach Kapitałowych pt. „Quasi obowiązek pracownika w Pracowniczych Planach Kapitałowych”, napisanej pod kierunkiem profesor Małgorzaty Gersdorf.

Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. podczas 2-letniej współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, gdzie zajmował się III filarem emerytalnym i orzecznictwem lekarskim. Współtworzył raport „Przegląd systemu emerytalnego – Bezpieczeństwo dzięki odpowiedzialności”. Od 2017 roku współpracuje z Instytutem Emerytalnym.

Współautor publikacji:

  • Dokumentacja wewnętrzna w jednostkach sektora finansów publicznych (C.H. Beck 2020)
  • Instrukcje księgowe i podatkowe (C.H. Beck 2020)
  • PPK w urzędzie – jak tworzyć i prowadzić pracownicze plany kapitałowe w jednostkach sektora finansów publicznych (Wiedza i praktyka 2020)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – wdrożenie w praktyce (C.H. Beck 2020)
  • Jak prowadzić PPK 50 porad dla pracodawców w pytaniach i odpowiedziach (Wiedza i praktyka 2019)
  • System emerytalny 2020 (Infor 2019)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor 2019)
  • Pracownicze Plany Kapitałowe – praktyczny poradnik dla podmiotów zatrudniających (ODDK 2019)
  • PPK w firmie. Tworzenie, obowiązki informacyjne, rozliczanie wpłat (Wiedza i praktyka 2019)
  • Społeczny Przegląd Emerytalny 2019 (Instytutu Emerytalny 2019)

Autor wielu artykułów prasowych dotyczących problematyki systemu emerytalnego, publikowanych na łamach dzienników, takich jak Rzeczpospolita i Gazeta Prawna, a także portali internetowych onet.pl,  businessinsider.pl, prawo.pl, money.pl i superbiz.pl. Aktywny komentator zagadnień związanych z systemem emerytalnym, wielokrotnie goszczący w programach realizowanych przez wp.pl, money.pl i radio TOK FM.

Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń, które realizował m.in. we współpracy z Ideoria Sp. z o.o. oraz Portalem Kadrowym.

W wolnym czasie uczestniczy w „Tygodniu Konstytucyjnym” organizowanym przez Stowarzyszenie im. Profesora Zbigniewa Hołdy, w ramach którego prowadzi zajęcia popularyzujące wiedzę na temat Konstytucji RP.

Oskar Sobolewski