Gazeta Prawna – Sąd przesyła adwokatowi uchwałę i pyta, co on na to

Published in Aktualności

Sąd Okręgowy w Łodzi zaczął wzywać niektórych pełnomocników do zajęcia stanowiska w sprawie uchwały połączonych trzech izb SN. Powód? W składzie orzekającym zasiada sędzia wybrany przez obecną KRS. […] Z…

Read More

Akademia HR 2/2020

Published in Aktualności

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie naszego newslettera. W środku: Wyzwania związane z RODO przy outsourcingu służby BHP Dodatkowe informacje do świadectwa pracy Kolejny wzrost kosztów pracodawcy w…

Read More

Rzeczpospolita – Absurdy w wykroczeniach dotyczących PPK

Published in Aktualności

Gdyby wagę czynów zabronionych mierzyć grożącą grzywną, to wykroczenia w PPK są większym zagrożeniem dla społeczeństwa niż najpoważniejsze przestępstwa skarbowe lub gospodarcze. Kara grzywny w PPK może być bowiem nawet…

Read More

Gazeta.pl – Wybór „IKE czy ZUS” ma drugie dno. Zdecydujesz od razu o losie swoich przyszłych składek

Published in Aktualności

Decydując o tym, czy środki zgromadzone na OFE przelać na IKE czy na konto w ZUS, wybierzemy także, jak ewidencjonowane będą nasze przyszłe składki emerytalne. W projekcie ustawy zostały zaszyte…

Read More

Prawo.pl – Wojewódka: Prognozy wielkości aktywów zgromadzonych w ramach PPK nie nastrajają pozytywnie

Published in Aktualności

Opublikowane na początku lutego 2020 roku oficjalne dane dotyczące wartości aktywów zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych, w tym informacje dotyczące prognozowanej wartości tych aktywów, pokazują, że założenia przyjęte przez…

Read More

Prawo.pl – Brexit. Co zmieni się 1 lutego 2020 roku dla pracowników?

Published in Aktualności

Polacy, którzy chcą wyjechać do pracy do Wielkiej Brytanii lub tam się kształcić powinni to zrobić do 31 grudnia 2020 r. Do tego dnia będzie obowiązywać okres przejściowy, w którym…

Read More

Prawo.pl – Inspektorzy pracy mają mieć dostęp do dokumentów objętych tajemnicą skarbową

Published in Aktualności

Resort pracy chce, by PIP ścigając naruszenia w delegowaniu pracowników poza Polskę mogła zaglądać do akt podatkowych i innych dokumentów objętych tajemnicą skarbową. Są wątpliwości, czy te uprawnienia są konieczne,…

Read More

Rzeczpospolita – Kryteria wskażą, z którym kierownikiem rozwiązać umowę

Published in Aktualności
Odejście z pracy

Przy redukcji zatrudnienia konieczne jest porównanie pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach, a kryteria doboru muszą zostać wskazane w treści wypowiedzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 16 kwietnia 2019…

Read More

Rzeczpospolita – Mobbingowany uniknie zwolnienia za nieobecność

Published in Aktualności

Mimo formalnego spełnienia przesłanek z art. 53 § 1 pkt 1b kodeksu pracy, które uzasadniają rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, skorzystanie przez pracodawcę z…

Read More

Akademia HR 1/2020

Published in Aktualności

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce kolejne wydanie naszego newslettera. W środku: Wzrost minimalnego wynagrodzenia wpływa na sytuację uczestnika w PPK Z sali sądowej: dopuszczalność odwołania zwolenianie z obowiązku świadczenia…

Read More