Prezesi z 9% składką zdrowotną – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

Projekt ustawy, będącej częścią Polskiego Ładu, o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje, że 9% składką…

Czytaj dalej

Zmiany w ustawie o PPK dla pracodawców, którzy nieterminowo wdrożyli PPK

Opublikowane w Aktualności

Obecnie w Sejmie trwają prace legislacyjne mające na celu znowelizowanie ustawy o PPK, poprzez umożliwienie PFR w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 oraz…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Milczenie związku nie pomaga pracownikom

Opublikowane w Aktualności

Zakładowa organizacja związkowa powinna przekazać pracodawcy informację o wszystkich pracownikach podlegających jej obronie pod rygorem zwolnienia pracodawcy z obowiązku współdziałania z tą organizacją w indywidualnych sprawach ze stosunku pracy. Takie…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Niezawiniona absencja też dezorganizuje pracę

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Nieprzewidziane, długotrwałe i powtarzające się nieobecności pracownika w pracy, wymagające podejmowania przez pracodawcę działań natury organizacyjnej (wyznaczenia zastępstw), są uzasadnioną przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę, chociażby były niezawinione przez pracownika…

Czytaj dalej

Świadczenie Dobry Start wypłaci ZUS – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

W 2021 roku uległ zmianie mechanizm wypłacania środków w ramach świadczenia Dobry Start (300+). Od 1 lipca do 30 listopada 2021 roku można składać wnioski o świadczenie z rządowego programu…

Czytaj dalej

Kasy zapomogowo-pożyczkowe – trwają prace legislacyjne

Opublikowane w Aktualności

Rządowy projekt ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych (druk sejmowy 1313) zakłada nowe uregulowania funkcjonowania kas zapomogowo-pożyczkowych (KZP). Dotychczas podstawę działania kas zapomogowo-pożyczkowych w polskim systemie prawnym stanowią przepisy ustawy z dnia…

Czytaj dalej

HR na szpilach – Rewolucyjne zmiany w ubezpieczeniach społecznych, wprowadzenie JPU ZUS

Opublikowane w Aktualności

ZUS chce zautomatyzować rozliczenia z płatnikami składek. W planach jest przejęcie przez Zakład obowiązku ustalania podstawy wymiaru składek, stwierdzania zbiegu tytuł w oraz ustalaniem prawa do świadczeń. JPU_ZUS JPU_ZUS (Jednolitego Pliku…

Czytaj dalej

HR na szpilkach – W cieniu niskiej partycypacji zbliża się nowelizacja ustawy o PPK

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy zakończyli już etap wdrażania PPK. Po dwóch latach od startu programu, w większości podmiot w zatrudniających plany kapitałowe już funkcjonują. Najwięksi pracodawcy PPK prowadzą od ponad półtora roku, mniejsze podmioty…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – O dyskryminacyjnym charakterze uchwały nr 14

Opublikowane w Aktualności

Podjęta przez partię polityczną uchwała nie jest źródłem prawa pracy i żaden pracodawca nie może się na nią powoływać wobec swych podwładnych. Ona po prostu nie wiąże. W ostatni weekend…

Czytaj dalej

HR na szpilkach – Status zakładowej organizacji związkowej

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Nie ma co ukrywać – dużej części z nas związki zawodowe kojarzą się z czasami słusznie minionymi oraz pewnym skansenem postaw i zachowań. Podejmując pracę w jakiejś większej fabryce czy organizacji z kapitałowym zaangażowaniem skarbu…

Czytaj dalej