Już jest najnowsze wydanie poradnika „20 odsłon PPE vs PPK”!

Opublikowane w Aktualności

Najbliższe miesiące będą przełomowe w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego w Polsce. Dotychczasowe możliwości oszczędzania, w tym w szczególności Pracownicze Programy Emerytalne (PPE), zostaną uzupełnione o nową instytucję, jaką będą Pracownicze…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

Opublikowane w Aktualności
Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

NOWELIZACJA | Od października br. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi weszli w krąg podmiotów sektora finansowego. Od zatrudnianych osób mają prawo żądać udzielenia informacji o niekaralności prawomocnym wyrokiem skazującym za określone…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Upływ terminu obowiązywania postanowień układu zbiorowego wymaga wypowiedzeń zmieniających

Opublikowane w Aktualności

Obowiązywanie wewnętrznych regulacji płacowych może wywoływać praktyczne problemy. Dla przykładu przyjmijmy, że w firmie obowiązuje zakładowy układ zbiorowy pracy. Strony w drodze protokołu dodatkowego wprowadziły do niego terminowy załącznik, zgodnie…

Czytaj dalej

Pracownicze Plany Kapitałowe – Informacja o ustawie o PPK uchwalonej przez Sejm w dniu 4 października 2018 roku (druk sejmowy 2824)

Opublikowane w Aktualności

Status zaawansowania prac nad PPK W dniu 4 października 2018 roku Sejm uchwalił ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). W najbliższym czasie zostanie ona przekazana do Senatu, a następnie do…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Odszkodowanie cywilne ma na celu uzupełnić świadczenia z ZUS

Opublikowane w Aktualności

ROSZCZENIA Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty uzupełniającej przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Program dobrowolnych odejść dla części załogi

Opublikowane w Aktualności

REDUKCJE Pracodawca może skierować program dobrowolnych odejść tylko do pewnych grup pracowników. Musi je jednak wyodrębnić według sprawiedliwego i dopuszczalnego kryterium. Takie stanowisko wyraził Sąd Najwyższy w postanowieniu z 22…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Wypłata podwyżki wymaga zgody zatrudnionego

Opublikowane w Aktualności

Firma poinformowała pracowników o przyznaniu im indywidualnych podwyżek za wyniki w pracy. Jeden z nich odmówił jednak jej przyjęcia. Czy w takim przypadku przyznanie podwyżki jest skuteczne z mocy prawa…

Czytaj dalej

Już 16 października szkolenie „100 odpowiedzi na pytania dotyczące ustawy o PPK”

Opublikowane w Aktualności

ADRESACI SZKOLENIA Szkolenie jest adresowane dla tych wszystkich TFI, które planują zaangażować się w projekt tworzenia i zarządzania Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Adresatami szkolenia są pracownicy towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz innych podmiotów, którzy w ramach swoich…

Czytaj dalej

Gazeta Prawna – Upoważniony może odebrać pensję pracownika

Opublikowane w Aktualności

Pracownik został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy. Czy w tym czasie firma może przekazywać jego wynagrodzenie innej osobie? radca prawny Izabela Zawacka, lider Działu Zbiorowego Prawa Pracy: Pensja wypłacana…

Czytaj dalej

Monitoring wizyjny w kontekście ograniczeń wynikających z regulacji RODO

Opublikowane w Aktualności

Administratorzy danych mają czas na dostosowanie się do nowo obowiązujących przepisów dotyczących kwestii monitoringu wizyjnego. Taki czas daje pracodawcom Urząd Ochrony Danych Osobowych, termin – do końca września 2018 r….

Czytaj dalej

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl