Alicja Pawelec

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii, Lider Działu Procesowego Prawa Pracy.

Absolwentka Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie. Ukończyła podyplomowe studia prawa dowodowego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Z Kancelarią związana od 2008 roku. Specjalizuje się w bieżącym doradztwie pracodawcom w zakresie indywidualnych i zbiorowych stosunków pracy. Prowadziła wiele postępowań przed sądami powszechnymi oraz organami administracji publicznej (o przywrócenie do pracy, wypowiedzenie umowy o pracę za bezskuteczne, mobbing, dyskryminację, wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych). Posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów dotyczących restrukturyzacji (przejście zakładu pracy w trybie 231, zwolnienia grupowe).

Autorka artykułów prasowych z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej. Współautorka publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H. Beck 2014) oraz publikacji Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H. Beck, 2015).

Radca prawny Alicja Pawelec zostaa wyróżniona w rankingu The Legal 500 EMEA 2018, otrzymując tytuł recommended lawyer.