Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Opublikowane w Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera…

Czytaj dalej