Rzeczpospolita – Nauczyciel też jest chroniony przed mobbingiem

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Nauczyciel zatrudniony na podstawie stosunku pracy z mianowania może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy. Autor: Alicja Pawelec, radca prawny…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Rozwiązanie umowy nie zlikwiduje problemu mobbingu

Opublikowane w Aktualności

Obrona przed mobbingiem nie powinna wymagać od pracownika nieprzedłużania terminowego stosunku pracy ani rozwiązania umowy o pracę na czas nieokreślony. Nie są to bowiem efektywne sposoby przeciwdziałania deliktowym zachowaniom mobbera…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

Opublikowane w Aktualności
Praca w ubezpieczeniach tylko z czystą kartoteką

NOWELIZACJA | Od października br. agenci i brokerzy ubezpieczeniowi weszli w krąg podmiotów sektora finansowego. Od zatrudnianych osób mają prawo żądać udzielenia informacji o niekaralności prawomocnym wyrokiem skazującym za określone…

Czytaj dalej