Prawo.pl – Czy wzór deklaracji o rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK to manipulacja?

Opublikowane w Aktualności

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt chyba najbardziej oczekiwanego przez podmioty zatrudniające i przyszłych uczestników PPK rozporządzenia do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych. Uważna analiza treści projektu deklaracji prowadzi do wniosku, że tak skonstruowany dokument w istocie ma służyć zniechęceniu uczestników PPK do jej składania – pisze dr Marcin Wojewódka.

Znamy już projekt rozporządzenia

W dniu 1 lutego 2019 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. To jeden z kluczowych aktów wykonawczych do uchwalonej jesienią zeszłego roku ustawy z 4.10.2019 roku o pracowniczych planach kapitałowych (PPK). Aktualny projekt rozporządzenia i załącznika do niego różni się nieco od tego, który został przedłożony do Sejmu w połowie 2018 roku wraz z projektem ustawy o PPK.

Rozporządzenie określa treść deklaracji, jaką będzie mógł składać obowiązkowo zapisany do PPK uczestnik w przypadku podjęcia decyzji o rezygnacji z wpłat do PPK. Rozporządzenie zostanie wydane na postawie delegacji zawartej w art. 23 ust. 12 ustawy o PPK. Projekt tego aktu prawnego zawiera także w załączniku wzór deklaracji rezygnacji z dokonywania wpłat do PPK.  Jest to o tyle istotne, że zgodnie z dyspozycją art. 23 ust. 2 ustawy o PPK ta deklaracja powinna zawierać pewne elementy treściowe, które precyzuje właśnie rozporządzenie, a uczestnicy PPK powinni się co do zasady posługiwać właśnie tym wzorem.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł