Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) to nowa, planowana do wprowadzenia w 2018 roku, kolejna forma dodatkowego zabezpieczenia społecznego w Polsce. Istotą PPK będzie obligatoryjne oferowanie przez podmioty zatrudniające (głównie wszystkich pracodawców) możliwości oszczędzania w formach grupowego inwestowania przy zapewnieniu obowiązkowego opłacania składek, tak przez pracodawców (1,5% wynagrodzenia), jak też pracowników (2% wynagrodzenia).

Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiada unikalną wiedzę oraz doświadczenie w zakresie PPK z uwagi na fakt, że nasi eksperci byli aktywnie zaangażowani w tworzenie pomysłu PPK oraz poszczególnych rozwiązań w tym obszarze.

 

Pomoc Kancelarii w zakresie PPK może obejmować między innymi:

  • Pomoc dla usługodawców w przygotowaniu produktów PPK (wzory umów, wniosków, oświadczeń, regulaminów oraz innych dokumentów)
  • Prowadzenie szkoleń oraz prezentacji dla usługodawców pracodawców, związków zawodowych oraz pracowników lub ich wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia PPK
  • Pomoc dla usługodawców w działaniach mających na celu dopuszczenie produktu PPK do dystrybucji (przygotowanie i złożenie wniosku, reprezentowanie w postępowaniu przez organem dopuszczającym produkt)
  • Doradztwo pracodawcy w wyborze podmiotu zarządzającego PPK szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich
  • Negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, ewentualne negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników
  • Przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia, pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPK
  • Monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci: okresowych ocen funkcjonowania PPK, monitorowania działalności podmiotu zarządzającego
  • Bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym
  • Reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPK
  • Inne specyficzne potrzeby pracodawców związane z PPK