Prawo.pl – Brak możliwości ustanowienia zastawu na funduszach w PPK

Opublikowane w Aktualności
Pracownicze Plany Kapitałowe ruszą dopiero w drugiej połowie 2019 roku, a realnie pierwszych wpłat do PPK możemy się spodziewać w większości dopiero w IV kwartale. Mimo, to zanim podejmiemy decyzje o skorzystaniu z możliwości gromadzenia środków w tej nowej formie oszczędzania, warto prześwietlić tę instytucję po każdym kątem – pisze dr Marcin Wojewódka. Tym razem sprawdźmy, czy uczestnik PPK może swobodnie dysponować środkami zgromadzonymi w PPK, np. ustanawiając na nich zastaw.

Co to jest zastaw

Przypomnijmy, że zastaw to tzw. ograniczone prawo rzeczowe, które jest ustanawiane w celu zabezpieczenia wierzytelności. Przykładowo, jeśli idę do lombardu i pożyczam tam 2000 złotych, to jako zabezpieczenie tej pożyczki, właśnie jako zastaw, zostawiam jakąś moją rzecz, zwykle ruchomą – zegarek, telewizor czy złoty pierścionek. To jest właśnie potocznie zastaw. Warto pamiętać, że istotną cechą zastawu jest to, że może on zostać ustanowiony głównie na rzeczach ruchomych oraz wyjątkowo na zwierzętach, a także na niektórych prawach zbywalnych np. na akcjach, obligacjach czy jednostkach uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

CAŁY ARTYKUŁ