Informacja prawna – Wdrożenie PPK w podmiotach zatrudniających do najmniej 20 osób

Opublikowane w Informacje prawne

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 lipca 2020 r. przepisy ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych mają zastosowanie do podmiotów zatrudniających co najmniej 20 osób ( wg stanu na 31 grudnia 2019 r.). Oznacza to, że podmioty zatrudniające obowiązane do wdrożenia PPK mogą zawierać umowę o zarządzanie PPK z wybraną instytucją finansową, a także wykonywać obowiązki informacyjne wobec osób zatrudnionych.

MOŻLIWOŚĆ ZAWARCIA UMOWY O ZARZĄDZANIE PPK

 • Od 1 lipca 2020 r. podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych (pracownicy oraz obowiązkowo oskładkowani zleceniobiorcy), mogą zawierać umowy o zarządzanie PPK.
 • Podmioty zatrudniające mogą wykonywać obowiązki informacyjne, a także udokumentować wybór instytucji finansowej.
 • Do 27 września podmiot zatrudniający powinien uzgodnić z zakładową organizacją związkową albo
  z reprezentacją osób zatrudnionych wybór instytucji finansowej, która będzie zarządzać PPK.
 • Ostatecznym terminem na wdrożenie PPK – zawarcie umowy o zarządzanie PPK – jest 27 października 2020 roku, a ostatecznym terminem na zawarcie w imieniu osób zatrudnionych umowy o prowadzenie PPK –
  10 listopada 2020 r.

MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA DYSPOZYCJI PRZEZ OSOBY ZATRUDNIONE

 • Od 1 lipca 2020 r. osoby zatrudnione w podmiotach, do których zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia
  4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, mają możliwość składania dyspozycji:

  • deklaracji o rezygnacji z oszczędzania w ramach PPK (deklaracja musi zostać złożona w formie pisemnej);
  • wniosek o przystąpienie do PPK osób w wieku 55-70 lat;
  • wniosek o dokonywanie wpłat dodatkowych uczestnika PPK;
  • wniosek o obniżenie wpłat podstawowych do PPK dla osób, których wynagrodzenie nie przekracza 1,2-krotności płacy minimalnej (3120 zł brutto w 2020 r.).

 Należy podkreślić, że podmioty 50+ (wg stanu na dzień 30 czerwca 2019 roku), które nadal nie utworzyły PPK, mają obowiązek to zrobić najpóźniej w tych samych terminach co podmioty 20+.

W razie pytań lub wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji.

INFORMACJA PRAWNA PDF