Gazeta Prawna – Co PPK zmienia w funkcjonowaniu PPE

Opublikowane w Aktualności

Ustawa o pracowniczych planach kapitałowych (z 4 października 2018 r., Dz.U. poz. 2215), która weszła w życie 1 stycznia 2019 r., wprowadza także kilka zasadniczych zmian do ustawy o pracowniczych programach emerytalnych (z 20 kwietnia 2014 r., tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 1449 ze zm.). Dotyczą one m.in. nowego katalogu uczestników PPE, uprawnień byłych pracowników i limitów wynagrodzenia instytucji finansowych.

Przeczytaj cały artykuł