Pracownicze Programy Emerytalne

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) to forma tzw. III filaru systemu zabezpieczenia społecznego. Ich istotą jest grupowe oszczędzanie organizowane oraz finansowane przez pracodawców dla swoich pracowników. Kancelaria Wojewódka i Wspólnicy Sp. k. posiada unikalne na rynku, kilkunastoletnie doświadczenie w projektowaniu oraz wdrażaniu planów i programów emerytalnych. Współtworzyliśmy kilkadziesiąt PPE we wszystkich formach przewidzianych ustawą o PPE, organizowaliśmy pracownicze towarzystwa emerytalne oraz pracownicze fundusze emerytalne.

 

Pomoc Kancelarii w zakresie PPE może obejmować:

 • Pomoc w wyborze rodzaju i konstrukcji zasad świadczenia emerytalnego (warunki uczestnictwa, dostępne fundusze)
 • Pomoc w wyborze podmiotu zarządzającego szukając podmiotu, który spełni wymagania pracodawcy, a nie oferowanego standardowego produktu dostępnego dla wszystkich
 • Negocjacje z podmiotem zarządzającym oraz doprowadzenie do zawarcia umowy zabezpieczającej należycie interesy pracodawcy, negocjacje ze związkami zawodowymi lub innymi grupami pracowników
 • Reprezentację pracodawcy przed Komisją Nadzoru Finansowego (KNF)
  w postępowaniu o wpis PPE do rejestru programów
 • Przygotowanie lub opiniowanie materiałów komunikacyjnych dotyczących wdrażanego świadczenia, pomoc w przygotowaniu oraz wdrożeniu procedur administracyjnych PPE
 • Prowadzenie prezentacji dla Zarządów, związków zawodowych oraz pracowników lub ich wybranych grup na temat wdrażanego świadczenia
 • Monitorowanie funkcjonowania świadczenia w postaci: okresowych ocen funkcjonowania PPE, monitorowania działalności podmiotu zarządzającego, pomocy pracodawcy w przypadku renegocjacji umów składających się na świadczenie (z podmiotem zarządzającym oraz z pracownikami), reprezentacja pracodawcy w postępowaniach przed KNF oraz w czasie ewentualnych kontroli oraz postępowań sądowo-admnistracyjnych
 • Bieżące informowanie o zmianach w otoczeniu prawnym oraz podatkowym
 • Reprezentację w postępowaniach sądowych związanych z PPE
 • Inne specyficzne potrzeby pracodawców związane z PPE

FreshMail.pl
 

FreshMail.pl