Rzeczpospolita – Czas przeliczyć uczestników PPE

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy, którzy prowadzą pracowniczy program emerytalny, muszą zweryfikować – według stanu na 1 lipca br. – czy nadal są zwolnieni z obowiązku prowadzenia pracowniczego planu kapitałowego. Zbliża się 1 lipca…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wynagrodzenie: różne formy przestoju, ta sama definicja

Opublikowane w Aktualności

Kwestia pensji za przestój ekonomiczny wzbudza wątpliwości. To, czego nie wyjaśnił ustawodawca, stara się rozjaśnić praktyka i ministerialne interpretacje. Każda interpretacja może jednak oznaczać inną kwotę należną pracownikom. Zgodnie z…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – List z wypowiedzeniem to w czasie pandemii zły pomysł

Opublikowane w Aktualności

Przesyłkę pocztową uznaje się obecnie za doręczoną tylko wtedy, gdy adresat ją odbierze. Nieodebrane oświadczenie pracodawcy wywoła skutek najwcześniej po 14 dniach od odwołania stanu epidemii. Przepisy wprowadzane przez ustawodawcę…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nie czas na róże, gdy płoną lasy

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcom, którzy walczą o utrzymanie miejsc pracy, też się należą działania osłonowe. Epidemia, z którą się spotykamy, ma charakter bezprecedensowy i jej skutki pośrednio lub bezpośrednio dotkną większości z nas….

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nieefektywność może być powodem zwolnienia

Opublikowane w Aktualności

Wypowiedzenie umowy o pracę z powodu osiągania niezadowalających wyników pracy trzeba dobrze uzasadnić. Wymaga to właściwej oceny i porównania z efektami pracy innych osób. Decyzja pracodawcy o zwolnieniu pracownika może…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zwolnienia nie odroczą wdrożenia PPK

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

W 2020 r. pracodawcy z tzw. drugiej i trzeciej transzy muszą uruchomić pracowniczy plan kapitałowy. Zmniejszenie stanu zatrudnienia nie odroczy tego obowiązku. Chodzi o pracodawców, którzy 30 czerwca 2019 r….

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Kryteria wskażą, z którym kierownikiem rozwiązać umowę

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

Przy redukcji zatrudnienia konieczne jest porównanie pracowników zatrudnionych na analogicznych stanowiskach, a kryteria doboru muszą zostać wskazane w treści wypowiedzenia. Tak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 16 kwietnia 2019…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Mobbingowany uniknie zwolnienia za nieobecność

Opublikowane w Aktualności

Mimo formalnego spełnienia przesłanek z art. 53 § 1 pkt 1b kodeksu pracy, które uzasadniają rozwiązanie z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia bez winy pracownika, skorzystanie przez pracodawcę z…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Udział w napiwkach bez swobodnego podziału

Opublikowane w Aktualności

Jeżeli część otrzymywanej przez pracownika wypłaty ma swoje źródło w zorganizowanym i zobiektywizowanym systemie podziału funduszu tworzonego przez pracodawcę z gromadzonych napiwków pozostawianych przez klientów, będąc istotnym źródłem odpłatności pracy…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – ZUS podważy zawyżoną podstawę składek

Opublikowane w Aktualności

ZUS może negować wysokość wynagrodzenia stanowiącego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli okoliczności sprawy wskazują, że zostało ono wypłacone na podstawie umowy sprzecznej z prawem, zasadami współżycia społecznego lub…

Czytaj dalej