Rzeczpospolita – Ruchomy grafik bywa pułapką

Opublikowane w Aktualności

Wprowadzenie ruchomego rozkładu czasu pracy z pominięciem wymogów kodeksu pracy może narazić pracodawcę na roszczenia z tytułu nadgodzin. Ruchomy rozkład czasu pracy jako systemowe rozwiązanie został wprowadzony do kodeksu pracy…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zakres zwolnień grupowych może się zmienić

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca może wydłużyć proces zwolnień grupowych lub zwiększyć ich rozmiar. Musi jednak dochować tych samych wymogów, co w przypadku zawierania pierwotnego porozumienia w sprawie redukcji etatów. Zwolnienia grupowe wymagają zawarcia…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Potencjalni emeryci wciąż pod ochroną

Opublikowane w Aktualności

Niektórzy pracownicy korzystają z dłuższego niż czteroletni okresu ochrony przedemerytalnej. Ukończenie powszechnego wieku emerytalnego nie oznacza, że ta ochrona wygasła. Obecnie wielu pracodawców szuka oszczędności pozwalających przetrwać trudny okres spowolnienia…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Dodatkowej wpłaty do PPK nie wolno swobodnie różnicować

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca może wprowadzić i ustalić zasady zróżnicowania finansowej przez siebie dodatkowej wpłaty do PPK, jeśli to właściwie ureguluje i zastosuje odpowiednie kryteria. Wpłaty dodatkowe do pracowniczych planów kapitałowych (PPK) finansowane…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – OFE wracają. Jaki kurs przeniesienia?

Opublikowane w Aktualności

Zamieszania wokół OFE ciąg dalszy. Miały zniknąć już w tym roku, potem jednak rząd, także pod presją pandemii, zawiesił prace nad tym projektem. Teraz chce je szybko wznowić. […] –…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Pracownik nie musi podawać prywatnego numeru telefonu

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca, który pozyskał dane kontaktowe do pracownika podczas rekrutacji, nie może ich wykorzystywać do kontaktów zawodowych po zatrudnieniu tej osoby bez jej zgody. Nowelizacja kodeksu pracy w zakresie możliwości przetwarzania…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Czynności przygotowawcze to też czas pracy

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca w ramach realizacji uprawnień kierowniczych na podstawie art. 22 § 1 kodeksu pracy może zlecić pracownikowi pracę w godzinach nadliczbowych. Ze względu na to, że polecenie to nie zostało…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Ignorowanie nie musi być mobbingiem

Opublikowane w Aktualności

Nie każdy przypadek lub przypadki ciężkiego naruszenia przez pracodawcę podstawowych obowiązków wobec pracownika – uwzględniane z osobna lub razem – mogą być uznane za stosowanie mobbingu. Nawet nieprawidłowe relacje interpersonalne,…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Upomnienie nie blokuje zwolnienia z tego samego powodu

Opublikowane w Aktualności

Nie ma przeszkody do rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia na podstawie tego samego zdarzenia, za które została nałożona na pracownika kara porządkowa, gdy waga tego przewinienia…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nawet krótki okres nękania bywa mobbingiem

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Intensyfikacja negatywnych zachowań mobbingowych skłania do uznania za długotrwały okresu krótszego niż w przypadku mniejszego ich nasilenia. Nie można mówić o mobbingu w przypadku podejmowanych przez pracodawcę działań, które nie…

Czytaj dalej