Rzeczpospolita – PPK: czas na ostatnie grupy pracodawców

Opublikowane w Aktualności

Firmy prywatne, które dotąd nie utworzyły pracowniczego planu kapitałowego, muszą zawrzeć umowy o prowadzenie PPK do 10 maja 2021 r. Z tego obowiązku mogą się zwolnić mikroprzedsiębiorcy po spełnieniu kilku warunków.

W I połowie 2021 r. zakończony zostanie etap wdrożenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK), które w największych przedsiębiorstwach funkcjonują już od połowy 2019 r. PPK to dobrowolna (dla zatrudnionych) forma oszczędzania na okres po osiągnięciu 60. roku życia, a także na inne cele przewidziane w ustawie. Ten program prowadzi pracodawca we współpracy z instytucją finansową.

Autor: Oskar Sobolewski

PRZECZYTAJ CAŁY ARTYKUŁ