Wydłużenie okresu składania wniosku o dofinansowanie – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 24 września 2020 r. weszły w życie niektóre przepisy ustawa z dnia 17 września 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1639), skutkujące zmianą daty końcowej, do której możliwe jest składanie wniosków o dofinansowanie z art. 15g i 15gg ustawy COVID.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ