Wideoszkolenie: Pracownicze Plany Kapitałowe w Sektorze Finansów Publicznych

Opublikowane w Aktualności

Od 2021 roku wszystkie jednostki sektora finansów publicznych zobowiązane są do utworzenia pracowniczych planów kapitałowych (PPK). Bez względu na to, jak dużą liczbę osób zatrudniają. Utworzenie PPK może być największym wyzwaniem 2020 roku, gdyż obowiązujące przepisy są dosyć rygorystyczne, procedura tworzenia PPK jest skomplikowana, a kary za brak przestrzegania zasad wynikających z ustawy o PPK wymierne. Dlatego już teraz warto przygotować się do tego wyzwania.

W trakcie szkolenia omówione zostały:

  • Obowiązek oraz terminy wdrożenia Pracowniczego Planu Kapitałowego w jednostce sektora finansów publicznych
  • Procedura wyboru instytucji finansowej w jednostce sektora finansów publicznych
  • Relacje z zakładowymi organizacyjnymi związkowymi oraz nie związkową reprezentacją osób zatrudnionych
  • Rola instytucji Finansowych w zarządzaniu środkami
  • Naliczanie wpłat do PPK
  • Kontrole i sankcje z obszaru ustawy o pracowniczych planach kapitałowych

Prowadzący: Oskar Sobolewski

SKLEP