Weryfikacja poziomu partycypacji w PPE – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

W związku z faktem, że zbliża się dzień weryfikacji poziomu partycypacji uczestnictwa w PPE (1 stycznia 2021 roku), informujemy, że pracodawcy powinni ustalić, czy nadal spełniają ustawowe przesłanki zwalniające z obowiązku tworzenia PPK, tj.:

  • finansują składkę podstawową do PPE w wysokości co najmniej 3.5% oraz

  • poziom partycypacji przekracza 25% osób zatrudnionych.

Celem utrzymania tego zwolnienia niezbędne jest sprawdzenie poziomu partycypacji na dzień 1 stycznia 2021 roku. Jest to działanie wewnętrzne dla każdego pracodawcy bez obowiązku raportowania na zewnątrz, jednakże rekomendujemy, by przygotować się na to dokumentując w odpowiedni sposób liczbę uczestników PPE oraz liczbę zatrudnionych. Podstawą prawną powyższego jest art. 133 ustawy z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych.

INFORMACJA PRAWNA PDF