Uprawnienia do weryfikacji szczepień pracowników – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

14 grudnia 2021 r. wpłynął do Sejmu poselski projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19 (nr druku 1846), w treści którego zawarte są zapisy umożliwiające pracodawcom m.in. żądanie negatywnego wyniku testu na COVID-19 lub weryfikację szczepień przeciwko COVID-19 pracowników i osób pozostających z pracodawcą w stosunku cywilnoprawnym.

W Sejmie rozpoczęto prace legislacyjne nad długo oczekiwanym projektem odnoszącym się do uprawnień pracodawcy do weryfikacji faktu zaszczepienia pracowników przeciwko COVID-19, co niewątpliwie pozwoli pracodawcom na bardziej efektywne podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa SAR-COV-2 wśród pracowników. Założenie zawarte w projektowanych przepisach dotyczą przyznania uprawnień wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA