Rzeczpospolita – Pozew o sprostowanie protokołu przerwie bieg przedawnienia

Opublikowane w Aktualności

Powództwo o ustalenie, że sporne zdarzenie było wypadkiem przy pracy, jak również żądanie ustalenia, że uznany już wypadek nastąpił w okolicznościach innych, niż to wskazano w protokole powypadkowym, lub też…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Ochrona dopiero od 85. dnia ciąży

Opublikowane w Aktualności

Termin upływu trzeciego miesiąca ciąży oblicza się według równej miary miesięcy księżycowych (28 dni). Oznacza to, że dla aktywowania ochrony przewidzianej w art. 177 § 3 kodeksu pracy konieczne jest…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wypowiedzenie bez kryteriów doboru do zwolnienia

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca co do zasady powinien wskazać w treści oświadczenia woli o rozwiązaniu umowy o pracę również kryteria, jakimi się kierował, wybierając konkretną osobę do zwolnienia, chyba że pracownik znał te…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zagrożenie upadłością ważniejsze niż opór związków

Opublikowane w Aktualności

Pracodawca, który podjął próbę uzgodnienia ze związkami zawodowymi zmiany regulaminu wynagradzania w celu obniżenia kosztów przedsiębiorstwa zagrożonego upadłością, nie nadużywa swego prawa, gdy uchyla dotychczasowy regulamin po otrzymaniu wspólnego negatywnego…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Odszkodowanie cywilne ma na celu uzupełnić świadczenia z ZUS

Opublikowane w Aktualności

ROSZCZENIA Cywilnoprawna odpowiedzialność pracodawcy za skutki wypadku przy pracy ma charakter uzupełniający. Pracownik nie może dochodzić odszkodowania i renty uzupełniającej przed rozpoznaniem jego roszczeń o świadczenia przysługujące na podstawie przepisów…

Czytaj dalej