Rzeczpospolita – Nauczyciel też jest chroniony przed mobbingiem

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Nauczyciel zatrudniony na podstawie stosunku pracy z mianowania może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z powodu naruszenia przez pracodawcę obowiązku przeciwdziałania mobbingowi w miejscu pracy.

Autor: Alicja Pawelec, radca prawny i wspólnik

CAŁY ARTYKUŁ