Adrian Prusik

Radca prawny, wspólnik w Kancelarii. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Z Kancelarią związany od 2012 roku. Posiada bogate doświadczenie praktyczne w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy.

Autor wielu artykułów prasowych z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz instytucji III filara emerytalnego. Posiada doświadczenie w zakresie doradztwa przy tworzeniu i funkcjonowaniu PPE. Współautor publikacji Pracownicze Plany Kapitałowe. Kompendium dla pracodawców (Infor Biznes 2019). Współautor komentarza do ustawy o pracowniczych planach kapitałowych (Wolter Kluwers, 2019).

Wyróżniony w międzynarodowym rankingu The Legal 500 EMEA 2019 jako „employment contracts expert”.