Rzeczpospolita: PPK – problem z rozliczeniem pobranych wpłat w przypadku rezygnacji pracownika

Opublikowane w Aktualności

Gdy pracownik uzna, że nie chce już oszczędzać, pracodawca musi mu oddać wpłatę pobraną w miesiącu złożenia takiej deklaracji i zaprzestać wpłat do funduszu od tego miesiąca. Powstaje problem, jak zastosować te zasady w razie miesięcznego przesunięcia między naliczaniem wpłat a ich przelewem.

Najwięksi pracodawcy od 1 lipca 2019 r. muszą stosować ustawę z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215 ze zm.; dalej ustawa o PPK). Tymczasem jednym z większych praktycznych problemów, które do tej pory nie doczekały się spójnego i satysfakcjonującego rozwiązania, jest sposób rozliczenia wcześniej pobranych wpłat w przypadku rezygnacji z PPK. Ta kwestia ma znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania rynku i interesu uczestników.

CAŁY ARTYKUŁ

Autor: radca prawny Adrian Prusik, lider działu produktów emerytalnych