Rzeczpospolita – Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing.

Tak wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Lublinie z 20 czerwca 2018 r. (VIII Pa 86/18).

Sąd rejonowy zasądził dla pracownicy od pracodawcy – urzędu gminy 25 tys. zł tytułem zadośćuczynienia za rozstrój zdrowia wywołany mobbingiem.

Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej na stanowisku urzędniczym na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2014 r. wójt powierzył jej pracę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego na pół etatu. W pozostałej części wykonywała ona inne obowiązki urzędnicze.

CAŁY ARTYKUŁ
Autor: radca prawny Grzegorz Trejgel