Grzegorz Trejgel

Radca prawny. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Z Kancelarią współpracuje od 2008 roku. Specjalizuje się głównie w relacjach z partnerami społecznymi, zbiorowym prawie pracy oraz postępowaniach sądowych z zakresu prawa pracy, a także zagadnieniach dotyczących postępowania egzekucyjnego. Posiada bogate doświadczenie w obszarze związanym z radą pracowników, Zakładowych Funduszach Świadczeń Socjalnych. Specjalizuje się w przygotowaniu i negocjowaniu wewnątrzzakładowych aktów prawa pracy (regulaminy, ZUZP, porozumienia ze związkami zawodowymi). Mediator w sporach zbiorowych. Współautor i redaktor publikacji Pisma procesowe z zakresu prawa pracy z objaśnieniami i płytą CD (C.H. Beck 2014) oraz publikacji Praxis. Prawo pracy dla sędziów i pełnomocników. Wzory pism. Przykłady i wskazówki praktyczne, orzecznictwo (C.H.Beck 2015). Autor licznych artykułów prasowych z zakresu prawa pracy w Rzeczpospolitej i Gazecie Prawnej.