Rzeczpospolita – Transfer pracowników nawet wbrew woli szefa

Opublikowane w Aktualności

Z bezwzględnie obowiązującego charakteru art. 231 § 1 kodeksu pracy wynika, że skutek przejścia części zakładu pracy, polegający na zmianie pracodawcy, następuje z mocy prawa (automatycznie), a nie w następstwie…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Zmiana przełożonego nie przerywa terminu na dyscyplinarkę

Opublikowane w Aktualności

Decydujące jest, czy pracodawca uzyskał wiadomość o okoliczności uzasadniającej dyscyplinarne rozwiązanie umowy o pracę w określonym czasie, a nie to, że doszło do zmiany podmiotu działającego w imieniu i reprezentującego…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Nadmierne obciążanie pracą to mobbing

Opublikowane w Aktualności
Mobbing

Zarzucanie pracą, wysyłanie maili z poleceniami służbowymi do pracownika w dni wolne od pracy, podczas zwolnienia chorobowego i urlopu oraz nieadekwatne rozliczanie ich wykonania, może stanowić mobbing. Tak wynika z…

Czytaj dalej

Rzeczpospolita – Wynik firmowego alkomatu nie uzasadni dyscyplinarki

Opublikowane w Aktualności
Odejście z pracy

To przede wszystkim w interesie pracodawcy leży ustalenie, czy pracownik jest zdolny do świadczenia pracy, czy też znajduje się w stanie wykluczającym jej świadczenie z powodu spożycia alkoholu. To na…

Czytaj dalej