Rzeczpospolita – Mikołaj też oszczędzi na emeryturę

Opublikowane w Aktualności

W firmie prowadzącej pracowniczy plan kapitałowy może powstać obowiązek dokonania wpłaty na program również za najętego Mikołaja. Mniejsze zakłady mogą stracić na trzymaniu Mikołaja w zatrudnieniu na 31 grudnia 2019 r.

Mikołaj najczęściej świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy o dzieło albo na podstawie umowy pomiędzy osobą prowadzącą działalność gospodarczą i pracodawcą (B2B).

W przypadku ostatniej kategorii nie ma możliwości, żeby z takiego stosunku zatrudnienia powstał obowiązek wnoszenia wpłat do PPK. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o PPK jednym z warunków, żeby stać się uczestnikiem programu, jest forma zatrudnienia – przede wszystkim umowa o pracę albo obowiązkowo oskładkowana umowa zlecenia. Ustawa nie wymienia B2B jako formy zatrudnienia, która podlega PPK.

Podobnie będzie, gdy Mikołaj będzie świadczył usługę na podstawie umowy o dzieło. Jest to umowa, która z mocy prawa nie jest oskładkowana, więc wypłacone z niej wynagrodzenie nie stanowi również podstawy do naliczenia wpłaty do PPK.

Autor: Oskar Sobolewski, prawnik

CAŁY ARTYKUŁ