Rzeczpospolita – Koszt pracowniczego planu kapitałowego trzeba oszacować

Opublikowane w Aktualności

Wpłata finansowana przez pracodawcę na PPK wyniesie od 1,5 do 4 proc. wynagrodzenia uczestnika programu. Przy ustalaniu wartości zamówienia najlepiej przyjąć, że do programu przystąpi cała załoga.

Przepisy ustawy z 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (DzU poz. 2215; dalej: PPK) zobowiązują podmioty zatrudniające do wyboru instytucji finansowej, która będzie u nich zarządzać PPK. Ustawodawca jedynie częściowo uregulował ten obowiązek, przewidując konieczność stosowania się przez pracodawców do kryteriów wskazanych w ustawie. Poza tymi wytycznymi, tryb i forma wyboru instytucji finansowej nie jest regulowana przepisami ustawy o PPK.

Rzeczpospolita M. Wojewódka Koszt PPK trzeba oszacować