Rzeczpospolita – Kierowanie traktorem to nie praca szczególna w transporcie

Opublikowane w Aktualności

Komentarz dr. Marcina Wojewódki do wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2018 r. (II UK 666/16).

Praca traktorzysty – czy to w rolnictwie, czy w transporcie, choćby w „otoczeniu” rolnictwa – nie jest zatrudnieniem w szczególnych warunkach. Nie wlicza się jej zatem przy ustalaniu 15-letniego stażu zatrudnienia szczególnego wymaganego do ustalenia wcześniejszych uprawnień emerytalnych.
 
Tak uznał Sąd Najwyższy w wyroku z 25 stycznia 2018 r. (II UK 666/16).
 
W tej sprawie wnioskodawca spełniał takie przesłanki do otrzymania emerytury, jak: brak członkowska w otwartym funduszu emerytalnym oraz posiadanie na 1 stycznia 1999 r. ogólnego stażu ubezpieczeniowego w wymiarze 25 lat, 2 miesięcy i 8 dni okresów składkowych i nieskładkowych. Przez ponad 3 lata był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku traktorzysty w Stacji Zabiegów Ochrony R oślin. Zajmował się przewożeniem zboża w trakcie żniw dla rolników indywidualnych na podstawie umów zawieranych z zakładem, wykonywał opryski roślin oraz jeździł po wapno. W okresie zimowym odśnieżał drogi.
 
Następnie był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach kierowcy ciągnikowego oraz mechanika ciągnikowego w Państwowym Ośrodku Maszynowym. W okresach letnich jako traktorzysta wykonywał na rzecz rolników usługi przy pracach polowych oraz zwoził buraki z pól, zaś zimą woził wapno. Ponadto w okresach zimowych (grudzień – luty) wykonywał prace ślusarskie w dziale instalacyjno-montażowym i w dziale chemizacji. W warsztacie naprawiano sprzęt rolniczy, opryskiwacze, kultywatory. W dalszej kolejności wnioskodawca był zatrudniony na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku traktorzysty w Spółdzielni Kółek Rolniczych. Wykonywał tam prace rolnicze (usługi przy pracach polowych), głównie orki, a także woził węgiel do szpitala i do innych zakładów. Zimą woził wapno oraz piaskował drogi. Pracował także w warsztacie mechanicznym, w którym znajdował się kanał remontowy. Prace remontowe wykonywane były zarówno w kanałach, jak i na powierzchni.