Rozszerzenie i przedłużenie obowiązywania obostrzeń

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 19 marca 2021 r. opublikowano nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021 r., poz. 512), które weszło w życie w dniu 20 marca 2021 r.

Podstawową kwestią modyfikowaną przez nowe rozporządzanie w stosunku do dotychczas obowiązującego rozporządzenia z dnia 26 lutego 2021 r. jest zmiana terminu obowiązywania obostrzeń, którym był 28 marca 2021 r. i wskazanie jako nowego terminu granicznego dla obowiązywania obostrzeń daty 9 kwietnia 2021 r.

Dodatkowo w obecnym rozporządzeniu rozszerzono na teren całego kraju obostrzenia, które dotychczas obowiązywały jedynie w województwach o największej liczbie zakażeń.  Oznacza to wprowadzenie na terenie całej Polski zakazu działalności kin, teatrów, basenów, obsługi stoków narciarskich, usługowej związanej
z poprawą kondycji fizycznej, kasyn oraz ograniczenie działalności galerii handlowych i hoteli (do wymienionych w rozporządzeniu wyjątków).

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF