Rejestr umów o dzieło – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne
Odejście z pracy

Zgodnie z treścią art. 36 ust. 17 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, płatnik składek lub osoba fizyczna zlecająca dzieło począwszy od 1 stycznia 2021 roku informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych o zawarciu każdej umowy o dzieło, jeżeli umowa taka zawarta zostanie z osobą, z którą nie pozostaje w stosunku pracy lub jeżeli w ramach takiej umowy nie wykonuje pracy na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy. Płatnik składek będzie miał obowiązek dokonania takiego zgłoszenia w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o dzieło. 

INFORMACJA PRAWNA PDF

FORMULARZ RUD PDF