Przedłużenie obowiązywanie obostrzeń oraz dodatkowego zasiłku opiekuńczego

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 1 marca 2021 r. weszły w życie nowe rozporządzenia dotyczące przedłużenia obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego, zgodnie z którymi okres jego pobierania wydłuża się do 14 marca 2021 r. Z dniem 27 lutego 2021 r. weszło w życie także nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, zastępujące dotychczasowe rozporządzenie datowane na dnia 21 grudnia 2021 r.

1. PRZEDŁUŻENIE OKRESU OBOWIĄZYWANIA OBOSTRZEŃ

W dniu 27 lutego 2021 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. z 2021, poz. 367), zastępujące dotychczasowe rozporządzenie w tym przedmiocie. Zmiana ma jednak charakter głównie porządkujący, a obostrzenia zasadniczo pozostają bez większych zmian, przy czym ich termin obowiązywania przedłużono do dnia 14 marca 2021 r.

Zasadnicze zmiany polegają na:

  1. wprowadzeniu obowiązkowej kwarantanny dla osoby przekraczającej odcinek lądowy granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Czeską oraz z Republiką Słowacką, niezależnie od środka transportu, którym się przemieszcza, bądź pieszo, w celu udania się do swojego miejsca zamieszkania lub pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (wyjątki dotyczą m.in. osób zaszczepionych, czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych, jak również posiadania negatywnego testu);
  2. wprowadzenie dla osób przekraczających granice, opisane w pkt a) w innym celu niż wskazany w tym punkcie, obowiązku posiadania negatywnego wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2,
    w okresie 48 godzin wykonanego przed przekroczeniem granicy, licząc od momentu wyniku tego testu (wyjątki dotyczą m.in. osób zaszczepionych oraz czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych);
  3. wprowadzeniu dodatkowych obostrzeń regionalnych dotyczących terenu województwa warmińsko-mazurskiego, takich jak np. ograniczenie usług hotelarskich do określonych wyjątków, zakaz działalności basenów, kin i galerii handlowych (z wyjątkiem określonych rodzajów sklepów).

2. PRZEDŁUŻENIE OKRESU POBIERANIA DODATKOWEGO ZASIŁKU OPIEKUŃCZEGO

W dniu 26 lutego 2021 r. opublikowano rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19, wydane odpowiednio na podstawie art. 4 ust. 3 i 4a ust. 7 ustawy COVID, w których ustalono nowy okres obowiązywania dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Rozporządzenia wchodzą w życie w dniu 1 marca 2021 r., a zgodnie z ich treścią dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał do dnia 14 marca 2021 r. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt.

INFORMACJA PRAWNA PDF