Prace legislacyjne nad projektem pracy zdalnej – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Przekazujemy informację o toczących się pracach legislacyjnych nad projektem nowelizacji Kodeksu pracy wprowadzającą regulację pracy zdalnej. W dniu 23 lipca 2021 roku na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się nowy projekt ustawy nowelizującego Kodeks pracy w zakresie pracy zdalnej.  Poniżej analizujemy najważniejsze zmiany.

By dokładnie wskazać, w których miejscach nastąpiły zmiany, zaznaczyliśmy je:

  • kolorem czerwonym z przekreśleniem oznaczyliśmy fragmenty, które zostały usunięte w porównaniu do poprzedniej wersji projektu,
  • kolorem zielonym oznaczyliśmy dodane elementy w opublikowanej wersji projektu.
  1. ZWIĘKSZENIE WYMIARU PRACY OKAZJONALNEJ

W nowej wersji projektu dokonano zwiększenia maksymalnego wymiaru okazjonalnej pracy zdalnej – tj. pracy zdalnej, która może być realizowana w sposób odformalizowany i wyłączenie na wniosek pracownika (formuła zbliżona do dzisiejszego home office).

W nowej wersji maksymalny wymiar pracy okazjonalnej zwiększono do 24 dni w roku kalendarzowym (wobec 12 dni
w poprzedniej wersji).

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA