PPK: wciąż możliwa alternatywa

Opublikowane w Aktualności

Pracodawcy, których ustawa o pracowniczych planach kapitałowych ma objąć od 2020 czy 2021 r., nadal mają szansę zwolnić się z wynikających z niej obowiązków, tworząc pracowniczy program emerytalny.

Najwięksi pracodawcy – zatrudniający na 31 grudnia 2018 r. co najmniej 250 osób – nie mają już możliwości utworzenia pracowniczego programu emerytalnego (PPE), co uchroniłoby ich przed obowiązkiem tworzenia pracowniczego planu kapitałowego (PPK). PPE, który zwalniałby ich z konieczności stosowania przepisów ustawy o PPK, musiałby u nich funkcjonować przed 1 lipca 2019 r., tj. przed dniem, kiedy objęła ich ustawa o PPK. Możliwość zarejestrowania PPE i jego uruchomienia, który może stanowić alternatywę dla PPK, nadal mają natomiast pozostali pracodawcy. Co do zasady są to wszystkie podmioty, które do PPK wejdą w 2020 albo w 2021 roku.

Autor: Oskar Sobolewski, prawnik

CAŁY ARTYKUŁ