Kadry ABC – Pracownicze Plany Kapitałowe dopiero w 2020 roku?

Opublikowane w Aktualności

Pracownicze Plany Kapitałowe to system, który ma uratować nasze przyszłe emerytury. Po pierwszej prezentacji projektu zrobiło się o nim cicho, ale to nie oznacza, że nic się w tej sprawie nie dzieje. Prace trwają. W trakcie konsultacji społecznych do resortu finansów wpłynęło kilkaset stron uwag, co wyraźnie pokazuje, że projekt wymaga dopracowania. Jasne jest już, że PPK nie wejdą 1 stycznia 2019 r.

Komentarz eksperta – dr Marcin Wojewódka, radca prawny, założyciel Kancelarii Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

Trzeba rozróżnić termin wejścia w życie ustawy o PPK, co myślę jest nadal realne do ziszczenia się na przełomie 2018/2019 roku, od terminu rozpoczęcia odprowadzania pierwszych składek do PPK. I tutaj obstawiałbym, biorąc pod uwagę wszelkie okoliczności techniczne, prawne, organizacyjne, a także polityczne, że pierwsze składki do PPK zobaczymy dopiero w 2020 roku. Nie jest to zły pomysł z punktu widzenia dobrego przygotowania samego projektu PPK, w tym przygotowania się usługodawców z produktami oraz pracodawców na nową jakość w zakładach pracy w postaci obligatoryjnego świadczenia o odroczonym terminie zapadalności. Natomiast kolejne opóźnienie rozpoczęcia dodatkowego oszczędzania nie jest dobre z punktu widzenia systemowego przyszłych emerytów. Przypomnijmy, że zapowiedź PPK pojawiła się już 4 lipca 2016 roku.

Co do zaś zmian w projekcie ustawy o PPK to musimy poczekać na sam dokument. Ja spodziewam się dopuszczenia do oferowania PPK innych podmiotów niż TFI, zwiększenia roli KNF, doprecyzowania zasad polityki inwestycyjnej, pewnych zmian w zakresie obejmowania PPK, a także zwiększenia roli związków zawodowych.  

 

 

Kliknij, by przeczytać cały artykuł