Informacja prawna – Zmiany w Kodeksie pracy od dnia 4 maja 2019 roku

Informacja prawna

Na skutek uchwalenia Ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), od dnia 4 maja 2019 roku weszły w życie zmiany w Kodeksie pracy. Wprowadzone zmiany są kolejnym działaniem dostosowującym brzmienie obowiązujących przepisów prawa pracy do przepisów RODO.

Wprowadzone zmiany m.in. dotyczą katalogu danych osobowych, jakie pracodawca może pozyskać od kandydata jak i pracownika.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA

Informacja prawna - mini