Informacja prawna – treść formularza ZUS RCA a wpłaty do pracowniczych planów kapitałowych

Zasady rozliczeń ZUS RCA

W związku z tworzonymi pracowniczymi planami kapitałowym poniżej przekazujemy istotne informacje, które mogą mieć wpływ na rozliczenia wpłat dokonywanych do pracowniczego planu kapitałowego z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Informujemy, że z treści informacji opublikowanych w dniu 11 lipca 2019 roku przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wynika, że z udziałem ZUS prowadzone są obecnie prace nad zmianą formularza ZUS RCA (imienna deklaracja rozliczeniowa), co będzie miało znaczenie dla pracodawców tworzących PPK już od pierwszej wpłaty dokonywanej do PPK. 

Planowane zmiany w treści formularza ZUS RCA od 2020 roku

Planowane jest, że w związku z rozpoczęciem stosowania przepisów ustawy o PPK dla największych podmiotów zatrudniających do formularza ZUS RCA dodane zostanie nowe pole 28 w bloku III.B. W polu tym podmiot zatrudniający będzie zamieszczał informację o kwocie obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania wpłat do pracowniczego planu kapitałowego. Zakład Ubezpieczeń Społecznych wskazuje, że prace nad zmianą Rozporządzania Ministra Pracy i Polityki Społecznej nowelizujące wzór formularza mają zakończyć się w 2019 roku i nowy wzór formularza powinien wejść w życie od stycznia 2020 roku.

Raportowanie PPK w ZUS RCA do końca 2019 roku dla pracodawców prowadzących wyłącznie PPK

Zgodnie z przedstawionymi przez ZUS informacjami w okresie przejściowym, to jest od lipca do grudnia 2019 roku, kwotę wpłat dotyczącą pracowniczego planu kapitałowego należy wykazywać w raporcie ZUS RCA w bloku III.B. w polu 27, zatytułowanym „Kwota obniżenia podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu opłacania składki w ramach pracowniczego programu emerytalnego”.

Rekomendacja

Zastrzegamy, że niniejsza informacja prawna została przygotowana na bazie informacji oficjalnie opublikowanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i dotyczy możliwego przyszłego stanu prawnego, który nie został jednakże jeszcze uregulowany formalnie. Rekomendacją Kancelarii jest odpowiednie przygotowanie się przez pracodawców do powyższego i rozpoczęcie od dnia odprowadzania wpłat do PPK na zasadach rozliczeń ZUS RCA wskazanych w niniejszej informacji prawnej.

 

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA W FORMACIE PDF