Informacja prawna – Projekt nowelizacji ustawy o PPE przyjęty przez rząd

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 1 lutego 2022 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, który obejmuje przede wszystkim nowelizacje ustawy o PPE. Projekt po przyjęciu przez rząd trafi do sejmu, zgodnie z przyjętym projektem ustawa wejdzie w życie 1 kwietnia 2022 roku.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA