Informacja prawna – Praca zdalna

Opublikowane w Informacje prawne

22 września 2020 roku Rada Dialogu Społecznego otrzymała projekt zmian w Kodeksie pracy, które mają wprowadzić kompleksową regulację pracy zdalnej.

Założeniem projektodawcy jest wprowadzenie kompleksowej regulacji pracy zdalnej do przepisów Kodeksu pracy. W myśl projektu z Kodeksu pracy usunięty zostanie cały rozdział IIb, który dotychczas regulował telepracę. W jego miejsce wprowadzony zostanie rozdział IIc dotyczący pracy zdalnej. Realizacja takich założeń będzie oznaczała konieczność aktualizacji warunków prawnych świadczenia pracy przez telepracowników, a także aktualizacji regulacji wewnętrznych, w których uregulowana jest telepraca.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA PDF