Gazeta Prawna – PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących zagranicą

Opublikowane w Aktualności

Przepisy o pracowniczych planach kapitałowych nie dzielą uczestników ze względu na obywatelstwo. Znaczenia nie będzie miało nawet wykonywanie pracy w naszym kraju, a jedynie podleganie polskim ubezpieczeniom społecznym.

Wprowadzane od 2019 r. pracownicze plany kapitałowe (dalej: PPK) są, jak twierdzi strona rządowa, adresowane do ponad 11 mln osób świadczących pracę na podstawie różnych tytułów prawnych. Są to m.in. pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę, niektórzy zleceniobiorcy, członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych, a także członkowie rad nadzorczych. Biorąc pod uwagę globalizację gospodarki, a co za tym idzie – otwartość granic, pracodawcy mogą mieć wątpliwości dotyczące chociażby języka, w jakim powinna być sporządzona umowa o przystąpieniu do PPK z obcokrajowcem, który świadczy pracę na ich rzecz w Polsce. Pytania związane z PPK mogą pojawić się także w przypadku firm delegujących do pracy za granicą.

Autor: dr Marcin Wojewódka

CAŁY ARTYKUŁ

Gazeta Prawna M. Wojewódka PPK dla cudzoziemców i Polaków pracujących za granicą 14032019