Biuletyn IGTE – Rola przedstawicieli zatrudnionych w tworzeniu PPK

Opublikowane w Aktualności

Zachęcamy do zapoznania się z najnowszą publikacją przygotowaną przez dra Marcina Wojewódkę, opublikowaną na łamach Biuletynu wydawanego przez Izbę Gospodarczą Towarzystw Emerytalnych.


Uchwalona przez Sejm 4 października 2018 roku ustawa o pracowniczych planach kapitałowych uwzględnia fakt istnienia w zakładach pracy przedstawicielstw pracowniczych. Ich rola oraz realny wpływ na to, co się będzie działo w poszczególnych zakładach pracy, mogą się okazać jednym z kluczowych czynników sukcesu PPK, rozumianego jako powszechna partycypacja osób zatrudnionych. Dlatego warto przyjrzeć się temu, czy w ustawie o PPK ustawodawca wprowadził mechanizmy, które efektywnie wspomogą ten cel. Ustawodawca przewidział rolę dla przedstawicieli osób zatrudnionych zarówno na etapie tworzenia PPK w danym zakładzie pracy, jak też w zakresie ustalenia warunków finansowych danego PPK.

Kliknij, by przeczytać cały artykuł