Zmiany w limitach PPE, IKE i IKZE na 2021 rok – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 17 listopada 2020 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w obwieszczeniach (Mon. Pol. z 2020 r. poz. 1057, 1058, 1059) ogłosiła, że w 2021 r. wysokość kwot w kontekście limitów PPE, IKE i IKZE ulegnie zmianie.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, wpłaty dokonywane na IKE w danym roku kalendarzowym nie mogą przekroczyć kwoty odpowiadającej trzykrotności przeciętnego (prognozowanego) wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej na dany rok. Adekwatnie wpłaty dokonywane na IKZE nie mogą przekroczyć 1,2-krotności wspomnianej kwoty. Ponadto, pojawia się nowa kategoria limitów IKZE dla osób prowadzących pozarolniczą działalność – będą wyższe i wyniosą 1.8-krotności, a nie 1.2-krotności, jak w przypadku zwykłego IKZE.

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA PDF