Zmiany w limicie 30-krotności w 2022 roku

Opublikowane w Informacje prawne

W dniu 18 listopada 2021 roku Minister Rodziny i Polityki Społecznej w opublikowanym obwieszczeniu (Mon. Pol. z 2021 r. poz. 1056) ogłosiła, że w 2022 r. zwiększony zostanie limit ograniczenia rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, tzw. limit 30-krotności. W roku 2022 limit będzie wynosił 177 660 zł.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych zwiększeniu ulega kwota ograniczania rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe i wyniesie w 2022 roku 177 660 zł. Powyższe wynika ze wzrostu przeciętnego wynagrodzenia do kwoty 5 922 zł.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ