Wzrost płacy minimalnej w 2022 roku – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Pracodawcy powinni przygotować się na wchodzący w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę.

We wtorek, 14 września 2021 r. Rada Ministrów podjęła bowiem decyzję o podniesieniu pensji minimalnej do rekordowej kwoty 3010 zł brutto. Wraz ze wzrostem pensji minimalnej wzrośnie też minimalna stawka godzinowa do kwoty 19,70 zł brutto. Zmiana ta wpłynie zatem zarówno na zatrudnienie osób w oparciu o umowę o pracę, jak i tych pracujących na podstawie umów cywilnoprawnych (umowa zlecenia, umowa o dzieło). Rada Ministrów podjęła powyższą decyzję arbitralnie z uwagi na nieosiągnięcie w tym zakresie porozumienia z Radą Dialogu Społecznego, tj. w trybie przewidzianym w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2207).

PEŁNA INFORMACJA PRAWNA