Wyjazd i pobyt w Polsce oraz zatrudnienie obywateli Ukrainy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Granice Polski od wybuchu wojny na Ukrainie przekroczyło już ponad 300 tys. osób, w tym obywateli Ukrainy, którzy będą szukać bezpiecznego schronienia, pomocy humanitarnej i pracy. Istotne jest sprawne zorganizowanie im możliwości normalnego życia, w tym podjęcia pracy, tak aby nie tworzyć obozów dla uchodźców. Polska gospodarka rozwija się po załamaniu pandemicznym, więc popyt na pracę powinien się utrzymać, a nawet wzrastać. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zapowiedziała, że sprawy związane z legalizacją zatrudnienia obywateli Ukrainy urzędy pracy mają rozpatrywać priorytetowo, poza kolejnością i bez zbędnej zwłoki. Pojawił się także pomysł uchwalenia specjalnej ustawy, która miałaby upraszczać procedury zatrudnienia pracowników ukraińskich poprzez jedynie notyfikację zatrudnienia w urzędach pracy.

W informacji prawnej przedstawiamy najważniejsze informacje dla Pracodawców, którzy chcą zatrudnić obywateli Ukrainy oraz pomóc w legalizacji pobytu w Polsce zarówno im jak i ich rodzinom.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ