Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – informacja prawna

Opublikowane w Informacje prawne

Od 16 marca 2022 roku osoby fizyczne oraz inne podmioty, które pomagają osobom uciekającym przed wojną z Ukrainy, zapewniając im zakwaterowanie i wyżywienie, mogą wnioskować o zwrot nakładów poniesionych na ten cel. Świadczenie wypłacane jest przez gminę na podstawie wniosku uprawnionego. Świadczenie może być wypłacone na okres 60 dni z możliwością przedłużenia w szczególnie uzasadnionych przypadkach. W przypadku osób fizycznych wysokość świadczenia za jeden dzień wynosi do 40 zł.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 60 dni. Okres wypłaty świadczenia może być przedłużony w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

POBIERZ PEŁNĄ INFORMACJĘ PRAWNĄ

WRAZ Z WNIOSKIEM I INSTRUKCJĄ JEGO WYPEŁNIENIA