Wejście w życie ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych – informacja prawna

Opublikowane w Aktualności

W dniu 11 października 2021 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o kasach zapomogowo-pożyczkowych (Dz. U. z 2021, poz. 1666). Ustawa ta w części stanowi powtórzenie przepisów zawartych dotychczas w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 grudnia 1992 r. w sprawie pracowniczych kas zapomogowo-pożyczkowych oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w zakładach pracy, jednak wchodząca w życie ustawa zawiera również pewne zmiany w tym zakresie. Ustawodawca wyznaczył jednocześnie termin na dostosowanie statutów kas do nowych przepisów.

Przedmiotem ustawy o kasach zapomogowo-pożyczkowych jest określenie zasad tworzenia, organizowania i działania kasy zapomogowo-pożyczkowej u pracodawcy oraz jej likwidacji. Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą informacją prawną, w której wskazujemy na najważniejsze zmiany w stosunku do obecnie obowiązujących zasad.

POBIERZ INFORMACJĘ PRAWNĄ