Webinar: PPK – sposób na oszczędzanie czy skok na kasę?

Opublikowane w Aktualności

Najbliższe miesiące będą przełomowe w zakresie dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego Polek i Polaków. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) stanowią nową jakość dla większości pracodawców działających w naszym kraju.

Po raz pierwszy zostały stworzone systemowe ramy dla dodatkowego oszczędzania na emeryturę, obejmujące takie rozwiązania jak obowiązkowe utworzenie i obowiązkowy zapis do PPK większości zatrudnionych, a także obligatoryjne finansowanie wpłat przez uczestników i zatrudniających, wzmocnione zachętami finansowymi ze środków publicznych. PPK zostały uregulowane w ustawie o Pracowniczych Planach Kapitałowych, nowym akcie prawnym, który wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. Środki gromadzone w ramach PPK będą stanowiły prywatną własność uczestnika PPK.

A jak się do nich przygotować? O tym właśnie Monika Smulewicz rozmawiała z dr. Marcinem `Wojewódką.